Rond de Thaborkerk

Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar, vooral op kruispunten van het leven. Alle ontmoetingen – van huisbezoek tot een gesprek op straat – kunnen pastorale kwaliteit hebben. Onderling pastoraat vindt ook plaats in gespreksgroepen, werkgroepen en tijdens de ontmoetingsavonden (groothuisbezoek) die jaarlijks worden georganiseerd. Het pastorale team, de hervormde vrouwendienst, elk gemeentelid heeft hierin een taak.

 

Het pastorale team

Het team bestaat uit ouderlingen, pastorale medewerk(st)ers en de predikant. De gemeente is verdeeld in drie wijken, in elke wijk is een wijkoudste werkzaam samen met één of twee pastorale medewerk(st)ers.

Bent u pas in de gemeente komen wonen? Verhuist u naar een verzorgings- of verpleeghuis? Wordt u binnenkort opgenomen in het ziekenhuis? Wilt u bezoek? U helpt ons, als u het aan ons doorgeeft!

Contactpersoon voor pastorale zaken is: Mevr. Ank de Kock, telefoon: 0183 – 633755.