Liturgie en kerkmuziek

Liturgie

Elke zondagmorgen komen we bij elkaar in de Thaborkerk om de liturgie te vieren. Dit geeft een impuls aan het geloof in God en aan de ontmoeting met God. Het versterkt de gemeenschap en heeft betrekking op ons hele bestaan, omdat het inspireert tot dienst aan God en de medemens. In de eredienst zoeken we zo naar evenwicht tussen het geloof in (de liefde van) God beleven en ‘iets meekrijgen’ voor de praktijk van het dagelijks leven.

Ook in de liturgie willen we een kleurrijke gemeente zijn. We staan open voor vernieuwing en verandering, zodat er ruimte ontstaat voor verschillende mensen om het geloof in God te beleven en geïnspireerd te raken. Om dit te bereiken maken we gebruik van woorden en beelden. Hierbij hechten we waarde aan een liturgische wisselwerking tussen voorganger en gemeente. Beleving van geloof komt ook mee in muziek en zang. Daarom willen we bijzondere aandacht geven aan (nieuwe) liederen en aan muzikale ondersteuning.

Naast de zondagse diensten zijn er de diensten op Kerstavond, Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag, Hemelvaartsdag en oudejaarsdag.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag) gedenken we hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Voor deze dienst worden de nabestaanden uitgenodigd. De jaarlijkse startzondag is een dienst voor jong en oud, waaraan kindernevendienst en jeugdkerk hun medewerking geven.

Op vier zondagen per jaar en op Witte donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. Vier maal per jaar wordt er een doopdienst gehouden.

Orden van dienst

We maken gebruik van een tweetal orden van dienst, waaruit de dienstdoende voorganger er één kan kiezen..
In de gemeente is een aantal lectoren actief. De lector neemt in de dienst één of meer lezingen voor zijn rekening. Tijdens de diensten wordt doorgaans gebruik gemaakt van de NBV.

Liturgiecommissie

Deze houdt zich bezig om, in samenspraak met de predikant, een liturgie te maken voor speciale diensten. Er is een budget voor muzikale medewerking aan deze diensten en voor een liturgische bloemschikking.

Liturgisch bloemschikken

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Kleuren en vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen speciale bijdrage te leveren. Vaak wordt er voorafgaand aan de dienst een gedicht voorgelezen wat betrekking heeft op de bloemschikking.


Gemeentezang

We zingen in de diensten uit het Liedboek, Zingen en bidden in kerk en huis. De gemeentezang wordt begeleid op het orgel of de piano. In de liturgie is er ook ruimte voor instrumentale muziek. Hiervoor worden het orgel en de piano gebruikt, maar met enige regelmaat wordt er ook gemusiceerd op andere instrumenten.

Thaborcantorij

In de gemeente is een cantorij actief, die enkele malen per jaar meewerkt aan de diensten in de Thaborkerk. Samen zingen en bezig zijn met liturgie en kerkmuziek staan voorop, maar het is zeker ook een activiteit waar ruimte is voor ontmoeting. De Thaborcantorij heeft geen leden, maar werkt op projectbasis. Iedereen kan per project aanhaken en meezingen.

Het orgel

Het orgel in de Thaborkerk is gebouwd in 1960 door de fa. Reil uit Heerde. In 1979 is het orgel overgeplaatst van de oude kerk aan de Waaldijk naar de toen nieuwe Thaborkerk. In 1995 is de dispositie gewijzigd. De Vlakfluit 2’ van het nevenwerk is toen gewijzigd in een Octaaf 2’.

Dispositie

Hoofdwerk: Prestant 8’, Holpijp 8’, Octaaf 4, Mixtuur II-III sterk

Nevenwerk: Quintadena 8’, Roerfluit 4’, Octaaf 2’

Pedaal: Subbas 16’

Manuaalkoppel

Pedaalkoppel

Tremolo

Samenstelling Mixtuur

C             1 1/3’ – 1’

c0            2’ – 1 1/3’

c1            2 2/3’ – 2’ – 1 1/3’

c2            4’ – 2 2/3’ – 2’