Agenda

Iedere woensdagmiddag is er van 14.00 -16.00 uur handwerkclub, tenzij er bijzonderheden zijn die worden afgekondigd.

Woensdag 30 januari:
Herinrichting liturgisch centrum/ kerkzaal, aanvang 20.00 uur

Vrijdag 1 februari
Vrijwilligersavond, inloop vanaf 17.30 uur

Maandag 11 februari
Vergadering kerkenraad / diaconale team, aanvang 20.00 uur

Maandag 18 februari
Moderamenoverleg om 9.30 uur

Dinsdag 19 februari
Op de koffie bij de dominee van 10.00 -11.30 uur

Woensdag 27 februari
Voorlichtingsavond De Glind, voorafgaand een maaltijd vanaf 17.00 uur

Dinsdag 12 maart
Filmavond Lion`, aanvang 19.30 uur

Maandag 18 maart
Moderamenoverleg om 9.30 uur

Woensdag 20 maart
Leesclub om 20 uur

Maandag 25 maart
Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur

Woensdag 3 april
Inleveren kopij Het Klokje

Woensdag 10 april
Paasfeest voor senioren

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties