Agenda

Iedere woensdagmiddag is er van 14.00 -16.00 uur handwerkclub, tenzij er bijzonderheden zijn die worden afgekondigd.

Maandag 1 juli
Moderamenoverleg

Zaterdag 6 juli
Tuinfeest met talentenveiling

Maandag 8 juli
Kerkenraadsvergadering

Woensdag 28 augustus
Inleveren kopij Het Klokje

Vrijdag 6 september
Spullen ophalen voor de rommelmarkt

Zaterdag 14 september
Rommelmarkt