Adressen

Samenstelling kerkenraad:

Predikant:
Ds. Rob Visser,
Cuneralaan 48,
3911 AD Rhenen
Telefoon: 0317-756084 / 06-44822298
E-mail: robvisser51@gmail.com

Preses:
Ria Looijen
De Rietput 11
4214 DW  Vuren
Telefoon: 0183-632758
E-mail: ria.looyen@planet.nl

Scriba:
Annemieke Wilschut
De Rietput 4
4214 DX Vuren
Telefoon: 0183-661196
E-mail: annemieke.w@live.

Ouderlingen:
Ank de Kock
Meidoornlaan 8
4214 DG Vuren
Telefoon: 0183-633755
E-mail: fransenank@hotmail.nl

Aty de Groot
Telefoon: 0183-631136
E-mail: awdegroot@hotmail.com

Diakenen:
Joke Versluis,
Waaldijk 130,
4214 LD Vuren
Telefoon: 0183- 637479
E-mail: jokepietversluis@hetnet.nl

Anjo van Dalen
Telefoon: 0183- 633055
E-mail: anjovandalen@hotmail.com

Dick Kleingeltink
E-mail: dkleingeltink@hotmail.com

 

Ouderling-kerkrentmeester:
Ria Looijen
De Rietput 11
4214 DW Vuren
Telefoon: 0183-632758
E-mail: ria.looyen@planet.nl

Pleun Tromp
Beukenlaan 9,
4214 DE Vuren
Telefoon: 0183- 630521
E-mail: p.tromp43@t-mobilethuis.nl

Kerkrentmeester (buiten de kerkenraad):

Frans de Kock,
Meidoornlaan 8,
4214 DG Vuren
telefoon: 0183- 633755
E-mail: fransenank@hotmail.nl

 

Andere contactpersonen en adressen:

Correspondentieadres:
Hervomde Gemeente Vuren
Thaborkerk
Mildijk 119
4214 DR Vuren
Telefoon: 0183-635057

E-mail voor preekrooster:
truusmos@hotmail.com

Contactpersoon van het pastoraat:
Ank de Kock
Telefoon: 0183-633755

Contactpersoon voor de rouwhuiskamer:
Ria van de Giessen
Telefoon: 0183- 632944

Contactpersoon voor het reserveren van de bijzaal:
Bas van Nes
De Geer 21
4214 EX Vuren
Telefoon: 0183-632341

Contactpersoon ledenadministratie:
Ans de Bruijn (e-mail: ansvuren@gmail.com)