Wie zijn wij?

Wij zijn een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland met ruim 500 leden. Onze gemeente is een gastvrije en betrokken gemeente.
Een gemeente met een open deur
–    waar iedereen welkom is
–    waar we omzien naar elkaar en
–    oog hebben voor anderen.

Ons fundament vinden we in de liefde van God en Jezus Christus.
In de zondagse eredienst zoeken we de ontmoeting met God en elkaar, en luisteren we naar de bijbel om eruit te leven en er te zijn voor anderen.

Het bijbelse beeld van de gemeente als licht voor de wereld spreekt ons aan.
Ons verlangen is:
–    Gods licht weerspiegelen
–    ons licht laten schijnen voor de mensen
–    oriëntatie bieden.

In een prisma waaiert wit licht prachtig uiteen in alle kleuren van de regenboog. Gods licht (en liefde) wordt in mensen, door mensen weerspiegeld naar anderen toe. In ieder mens gebeurt dat naar eigen kunnen, met een eigen kleur en samen wordt het een kleurrijk geheel.

We willen groeien naar een kleurrijke gemeente
–    in leeftijd, dus jong en oud
–    in achtergrond, mening en gaven
–    in vormen van vieren.
Ook richten we ons op maatschappelijke betrokkenheid en staan we open voor vernieuwing en verandering.

Ons motto is daarom:
Een kleurrijke gemeente: God in mensen, door mensen.